Skip to main content
Haberler

ETKİLİ İLETİŞİM

By Eylül 1, 2021No Comments

İletişimi, bilgilerin, düşüncelerin, açıklamaların ve sorunların bireyden bireye veya gruptan gruba aktarılma ve iletilme süreci olarak tanımlayabiliriz. Bir başka ifade ile davranışların açıklanması ve anlaşılmasını sağlayan bir araçtır. Akıcı,doğru bir uslüpla ve göz kontağı kurarak konuşmadır.
İletişimin amacı, kısaca sorunlarımızı çözmek, gereksinimlerimizi karşılamaktır.

Sağlıklı iletişimin ön koşulları
? Doğallık
? Kabul etme\ saygı
? Empati

Doğallık
Doğallık deyince ne anlıyoruz?
Olduğu gibi olmak. Arkadan konuşmamak yani açık ve güvenilir biri olmak.
Yerli yersiz sevgi gösterileri ne hissettirir? Yapmacıklık
Kabul etme/ saygı
Her insanın kişilik yapısı aynı mıdır? Hatta çoğu zaman kardeşimize bile benzemeyiz. Karşımızdaki insanın kişilik yapısı bizden farklı ise nasıl yaklaşmalıyız?
Çatışmalar kişiliklere saygı duymamaktan kaynaklanır. Kendi düşüncelerini empoze etmesi bir çatışma nedeni olabilir.
Peki o zaman ne yapmalıyız?
Empati kurmak: Duygudaşlık. Başka insanların düşüncelerini anlayabilme , onun penceresinden olaylara bakabilme.
Ben merkezcilik(bencillik)ten uzak durma
Önce can sonra canan felsefesi. Bu bilinçle hareket etmek neler kazandırır, neler kaybettirir?
Etrafımızdaki insanların bizden uzaklaşması bu sayede değerimizin yitirilmesi ve duygusal anlamda kayıplar yaşamak.
Kazanılan ve kaybettirilenleri düşünmek atacağımız adımların emin olmasını sağlar.

Olumlu iletişim için…
BEN DİLİ:
Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini açıklayan ifade şeklindir. Kendimizi “ben”li cümlelerle anlattığımız zaman karşımızdakini incitmemiş, fakat kendi mesajlarımızı da vermiş oluruz.
Özet olarak Ben dili:
1.Savunmaya itmez.
2. Suçluluk hissettirmez.
3.Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur.
4. Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir.
5.Yakınlaşmayı sağlar.
6. Anlaşmazlıkları azaltır.
7. Konuşan kişiyi rahatlatır