Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

Sağlık meslek liseleri mesleki beceri ve istihdamın yanı sıra, kendini bilen, ailesi ve çevresine faydalı, bilinçli gençleri topluma kazandırır.

Hemşire Yardımcılığı

Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

Hemşire Yardımcılığı programında; toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakım hizmetlerinin uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ile sağlık eğitimi konularında eğitim verilmektedir. Öğrencilerine 9. sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir.

Sağlık Bakım Teknisyenliği

Her gün büyüyen, gelişen, teknoloji ve ihtiyaçlara göre şekillenen sağlık sektöründe yeni meslek grupları yer almaktadır. Pek çok tanımı içinde barındıran “Sağlık Bakım Teknisyenliği” hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakımı ve sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur. Bir gün herkesin mutlaka ihtiyaç duyacağı o insan; sadece mesleki yeterlilikleri ile değil aynı zamanda filmlere konu olabilecek kadar heyecan verici ve hayati bir mesleğin temsilcileri olarak dünyanın her yerinde son derece itibarlı bir mesleğe sahip olacaklardır.