Anaokulu

Okulumuzda Öğrencilerimize…

21. yüzyılda başarılı ve mutlu bir yaşam için gereken becerilere sahip olmalarını sağlamak adına;

∞ Kendi kültürümüzden kopmadan başka bir dil aracılığıyla yaşama farklı pencerelerden de bakabilme

    becerisini kazandırıyoruz

∞ İngilizceyi günlük yaşam etkinlikleri içinde yaparak, yaşayarak öğretiyoruz.

∞ Yaşayarak, anlayarak, keyif alarak, oyunlar oynarken eğlenerek öğrenmelerini sağlıyoruz.

∞ Dengeli, duyarlı, öğrenmeye hevesli, özgüven sahibi bireyler olmaları için çalışıyoruz.

∞ Bağımsız düşünebilen ama başkalarıyla işbirliği yapmaktan da zevk alan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

∞ Farklı zeka türlerine hitap eden, güvenli, sağlıklı, huzurlu öğrenme ortamları sunuyoruz.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Okulumuzda 3–6 yaş arası öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar algılama düzeylerini ve dikkat sürelerini arttırma, kelime dağarcığını çoğaltarak kendini ifade etme becerisini geliştirme, el ve göz koordinasyonlarını, kalem kullanma becerilerini geliştirme, eşleştirebilme, karşılaştırma yapabilme, değişik ilişkiler kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama gibi zihinsel işlevleri kolaylaştıracak etkinlikleri kapsar.

Head Start

Hiç bir çocuk geride kalmasın

Montessori

Yaşayarak Öğrenme

High Scope

Etkin öğrenme yaklaşımı

Çocukların keşfetmek ve öğrenmek için doğal bir eğilimleri vardır. Öğrenme çok erken yaşlarda başlar ve hayat boyu devam eder. Çocuklar dünyaya geldikleri ilk andan itibaren, öğrenmek ve keşfetmek için büyük bir heves duyarlar. Çevrelerini keşfederler, iletişim kurmayı öğrenir ve çevrelerinde gördükleri şeylere dair fikirler oluşturmaya başlarlar.

Okul öncesi dönem beyin gelişiminin en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Çevre, çocuğun gelişimini ve öğrenme motivasyonunu derinden etkiler. Çocuğun ne kadar keşfedebileceği, neler öğrenebileceği hangi hızla öğrenebileceği çocuğun çevresinin ne kadar destekleyici olduğuyla yakından ilişkilidir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan araştırmalar, erken çocukluk eğitiminin çocuklar, aileler ve toplum üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin,

17 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin;

  • % 50’si 4 yaşına,
  • % 30’u 4 yaşından 8 yaşına,
  • % 20’si ise 8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır.

ve sadece bu bilgi bile okul öncesi yıllarının önemini gözler önüne sermeye yetmektedir.