YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM

  ANAOKULU

  İLKOKUL

  ORTAOKUL

  LİSE

  YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM

   

  Öğrencileri pasif değil, aktif kılan bir yaklaşımdır. Yapılandırmacı öğrenme  öğrencilerin dışarıdan aldığı bilgileri aktif bir şekilde işlendiğine dayanır. Bu sebeple sunuş yolundan çok, buluş yolu ile öğretim stratejisi kullanılır. Öğretmen rehber konumundadır, öğrenciye zengin çevre ve kaynaklar sunarak bilgiyi keşfetmesine yardımcı olur.

  Böylece bireysel farklılıklar dikkate alınır.

  Öğrencilerin ön öğrenmeleri harekete geçirilerek, yeni öğrenme konuları ile ilişkilendirilir. Bu şekilde anlamlı öğrenme gerçekleşir.

  HABER VE ETKİNLİK