Çalışanların kurumun ilke ve hedeflerini benimsemelerini sağlamak, aynı zamanda kendilerini geliştirebilecekleri, yaratıcı yönlerini ortaya koyabilecekleri ve en verimli şekilde çalışabilecekleri ortamı hazırlamak üzere faaliyetlerini sürdürmekte, öte yandan benimsediği sürekli gelişim felsefesi ile faaliyetlerinin temelini teşkil eden insan kaynakları uygulamalarının sürekli geliştirilmesi, yeni uygulamaların hayata geçirilmesi ve sistemin iyileştirilmesini sağlamak üzere de çalışmalar sürdürmektedir.
Eğitim ve gelişimin ömür boyu devam eden bir süreç olduğunun bilincinde olan Kurumumuzda, yukarıda belirtilen kapsamda;
Kurum içi düzenlemeleri çalışanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak gerçekleştirmek,
Çalışanlarımızın memnuniyeti ve iş doyumunu ön planda tutmak,
Çalışanlarımızın performanslarını artırmaya yönelik etkinlikler planlanmak,
Çalışanlarımızın işbirliği ve takımla çalışma anlayışını benimsemelerini sağlayacak çalışmalar yapmak,
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli geliştirmek, temel hedeflerimizdir.