Lise

Anadolu Lisesi

İlgi ve yeteneklerine göre alan seçimlerini yapan çocuklarımız seçilen alan türlerine göre özelleştirilmiş eğitim müfredatının desteğiyle üniversiteye hazırlanırlar.

Sağlık Meslek Lisesi

Sağlık meslek liseleri mesleki beceri ve istihdamın yanı sıra, kendini bilen, ailesi ve çevresine faydalı, bilinçli gençleri topluma kazandırır.